Vanuit het oogpunt van onze voortdurende betrokkenheid bij belanghebbenden, zetten wij ons in voor de bescherming van het milieu en onze omgeving.

Ons bedrijf ontving in 2004 van Certiquality het UNI ENI ISO 14001-certificaat als bewijs van de maatregelen die wij constant nemen om de invloed die onze productieprocessen op het MILIEU hebben tot een minimum te beperken.

Dit zijn de concrete stappen die we hebben genomen om het milieu te beschermen om ons heen.